[Policy] - Issue 2.1 - Bảo lưu khóa học tại SAPP

Học viên được bảo lưu miễn phí trong vòng 03 buổi đầu tiên của khóa học; đóng phí bảo lưu 500.000 VNĐ trong giai đoạn từ buổi 04 đến buổi số 10, không được bảo lưu sau buổi số 10. Mỗi học viên được bảo lưu khóa học 01 lần. SAPP giữ quyền xếp lớp.

HƯỚNG DẪN BẢO LƯU:

Bước 1: Kiểm tra chi tiết chính sách bảo lưu tại phụ lục; 

Bước 2: Điền vào form đăng ký bảo lưu: https://page.sapp.edu.vn/bao-luu-khoa-hoc

Bước 3: Nếu bạn phải nộp phí để bảo lưu, bạn có thể chuyển khoản theo thông tin dưới đây:

 • Số tài khoản: 19033829522019
 • Chủ tài khoản: Lê Thị Quỳnh
 • Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hòa Hưng, Hồ Chí Minh
 • Nội dung nộp tiền: [Họ tên] [Mã lớp] Đóng phí bảo lưu khóa học.
  Ví dụ: Nguyen Van Anh F303.06 Dong phi bao luu khoa hoc

Sau khi nhận được đề xuất bảo lưu, bộ phận Trải nghiệm Học viên sẽ liên hệ với bạn trong vòng 4 giờ làm việc. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua support@sapp.edu.vn hoặc hotline: (+84)969 729 463

 

PHỤ LỤC VỀ CHÍNH SÁCH BẢO LƯU:

1. Điều kiện bảo lưu:

Học viên sẽ được bảo lưu trong trường hợp:

 •  Lý do cá nhân mang tính chất nghiêm trọng, bất khả kháng và không thể theo học như tai nạn, đau ốm...; và
 •  Có giấy xác nhận hợp lệ liên quan đến các trường hợp nêu trên.
 • Học viên phải học lại ở các khóa học duy nhất liền kề sau khóa học bảo lưu.

2. Quy định cụ thể về các trường hợp được phép bảo lưu:

Trường hợp 1: Học viên chưa tham dự lớp học hoặc số buổi đã diễn ra chưa vượt quá 3 buổi học của khóa học:

 • Học viên được bảo lưu sang một khóa hoc liền kề sau đó theo sự sắp xếp của SAPP;
 • Chỉ được phép bảo lưu một lần và miễn phí thủ tục bảo lưu;
 •  Nếu học viên từ chối lịch học, quyền học lại của Học viên sẽ bị hủy bỏ.

Trường hợp 2: Số buổi học thực tế từ 4 buổi đến 10 buổi của khóa học:

 • Học viên sẽ được bảo lưu đến khóa học sau liền kề theo sự sắp xếp của SAPP; và
 • Chỉ được bảo lưu một lần và phí bảo lưu 500.000 VNĐ/lần;
 •  Nếu học viên  từ chối lịch học, quyền học lại của Học viên sẽ bị hủy bỏ.

Trường hợp 3: Số buổi học thực tế diễn ra vượt quá 10 buổi của khóa học:

 • Không được quyền bảo lưu.