[Policy] - Issue 2.2 - Học lại khóa học tại SAPP

Học viên được quyền học lại khóa học khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau: khóa học cũ có tỷ lệ chuyên cần 80% và đăng kí đồng thời 2 khóa học trở lên theo ưu đãi combo.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỌC LẠI: 

Bước 1: Kiểm tra các điều kiện được học lại tại phụ lục bên dưới;

Bước 2: Điền form sau đây: https://page.sapp.edu.vn/hoc-lai-khoa-hoc

Bước 3: Hãy chờ chúng tôi trong 04 giờ làm việc. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề.

 

PHỤ LỤC: CHÍNH SÁCH HỌC LẠI KHÓA HỌC:

1. Điều kiện học lại:

Trường hợp 1: Học viên bảo lưu khóa học theo chính sác bảo lưu khóa học. Bạn có thể kiểm tra tại đây

Trường hợp 1: Học viên đóng cùng lúc nhiều khóa học ( gói Combo):

  • Học đủ 80% khóa học cũ;
  • Học viên được học lại một lần duy nhất với các khóa học đã đăng ký;
  • Học viên có quyền được lựa chọn thời gian học lại phù hợp với bản thân.

Trường hợp 2: Học viên thi không vượt qua môn trong kì thi ACCA gần nhất:

  • Học đủ 80% khóa học cũ và tham gia đầy đủ các bài Kiểm tra theo tiến trình khóa học tại SAPP;
  • Học viên tham dự khóa học tại SAPP tương ứng với môn thi ACCA, CFA;
  • Kì thi ACCA, CFA là kỳ thi gần nhất sau khóa học kết thúc;

2. Trường hợp khác

Học viên đã hoàn thành khóa học nhưng có một số buổi học chưa nắm được rõ kiến thức và muốn học lại để bổ sung kiến thức:

  • Số buổi học lại không vượt quá 35% tổng số buổi của khóa học.
  • Học viên bỏ ngang khóa học (nghỉ học và không báo lại với SAPP) sẽ không được hỗ trợ học lại khóa học.
  • Học viên đăng ký học lại theo lịch sắp xếp bởi SAPP.
  • Học viên báo lại với Bộ phận Quản trị trải nghiệm học viên để đươc đi học lại buổi đó;