Hỗ trợ học viên

[Chính sách học viên] Chuyển đổi khóa học tại SAPP

Hướng dẫn chi tiết về các điều kiện và thủ tục chuyển đổi khóa học tại SAPP

1. Hướng dẫn quy trình đăng ký chuyển đổi khoá học


Bước 1: Kiểm tra điều kiện được chuyển đổi khóa học tại phụ lục bên dưới;
Bước 2: Điền vào form đăng ký sau: https://page.sapp.edu.vn/chuyen-doi-khoa-hoc

Hoặc liên hệ với chúng tôi theo những kênh liên hệ sau đây:

Bộ phận Trải nghiệm học viên
Hotline: (+84) 971 354 969
Email: support@sapp.edu.vn
Link yêu cầu về dịch vụ: https://page.sapp.edu.vn/phieu-yeu-cau-dich-vu-cx

Bước 3: Chúng tôi sẽ liên lạc trong vòng 8h làm việc (Thời gian làm việc từ 9h30-18h30 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Bước 4: Nộp phí chuyển nhượng và hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi.

 

2. Phụ lục: Chính sách về chuyển đổi khoá học

2.1. Trường hợp học viên được chuyển đổi khóa học/gói khóa học

Học viên được quyền chuyển đổi các khóa học/gói khóa học chưa khai giảng, chưa bảo lưu, chưa chuyển nhượng, chưa chuyển đổi. Các khoản phí liên quan đến việc chuyển đổi khóa học được quy định như sau:

  • Trường hợp chuyển đổi sang khóa học/gói khóa học có học phí cao hơn sẽ đóng thêm phần học phí chênh lệch và phí chuyển đổi 300.000VNĐ/khóa học;
  • Trường hợp chuyển đổi sang khóa học/gói khóa học có học phí thấp hơn sẽ không được hoàn lại phần học phí chênh lệch và đóng thêm phí chuyển đổi 300.000VNĐ/khóa học.


2.2. Trường hợp Học viên không được chuyển đổi khóa học/gói khóa học

Học viên không được chuyển đổi khóa học/gói khóa học đã khai giảng, đã bảo lưu, đã chuyển nhượng, đã nhận chuyển nhượng, đã chuyển đổi.


2.3. Thủ tục chuyển đổi khóa học/gói khóa học

Học viên được chuyển đổi khóa học/gói khóa học trong vòng 07 ngày tính từ ngày SAPP nhận được đơn chuyển đổi khóa học/gói khóa học và hoàn thành các khoản phí liên quan.


SAPP Academy