ACCA Frequently Asked Questions (ACCA FAQs)

FAQ 110: Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản ACCA

Hướng dẫn chi tiết các loại hồ sơ cần thiết để mở tài khoản ACCA và giải đáp những thắc mắc thường gặp khi mở tài khoản ACCA

FAQ110: Những hồ sơ cần cần chuẩn để mở tài khoản ACCA là gì?

1. Hồ sơ mở tài khoản ACCA 

Hồ sơ mở tài khoản ACCA bao gồm những giấy tờ sau: 

 • Giấy xác nhận sinh viên - A01 (đang học đại học) hoặc Bằng đại học - A02 (đã tốt nghiệp)
 • Bảng điểm đại học - A03
 • Căn cước công dân - A04 hoặc Hộ chiếu - A05
 • Ảnh chân dung (bản mềm) - A06
 • Các bằng cấp khác nếu có - A07

2. Chi tiết về các loại giấy tờ cần thiết để mở tài khoản ACCA

Lưu ý: ACCA yêu cầu hồ sơ bằng tiếng Anh. Vì vậy các giấy tờ bằng tiếng Việt sẽ cần dịch thuật sang tiếng Anh. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gồm bản gốcbản dịch thuật sang tiếng Anh.


Nếu có nhu cầu hỗ trợ dịch thuật, bạn vui lòng gửi lại giấy tờ cần dịch thuật qua: support@sapp.edu.vn.

Các loại giấy tờ Chi tiết yêu cầu  Những lưu ý 
Giấy xác nhận sinh viên - A01 Giấy xác nhận cần xác nhận cho mục đích mở tài khoản ACCA. Yêu cầu cần có trong giấy xác nhận:
 • Họ tên sinh viên
 • Trường
 • Khoa/Ngành
 • Hình thức đào tạo: Chính quy toàn thời gian
 • Bằng cấp: Đại học
Và đặc biệt trong giấy xác nhận sẽ có dòng xác nhận sinh viên đã hoàn thành bao nhiêu năm trên tổng số bao nhiêu năm học tại trường
Mẫu giấy hợp lệ của ACCA: Tại đây
Nhà trường có mẫu riêng và chỉ xác nhận trên mẫu riêng (xác nhận là sinh viên năm mấy tại trường)
 • Cách 1: Sinh viên nhờ sự can thiệp của thầy/cô quản lý sinh viên để xác nhận theo mẫu ACCA
 • Cách 2: Nếu cách 1 không được, sinh viên soạn mẫu giấy theo mẫu của trường nhưng xin phép ghi thêm 1-2 dòng đặc biệt mà ACCA yêu cầu
 • Cách 3: Cả cách 1 và 2 đều không được chấp nhận, sinh viên gửi mở tài khoản bình thường nhưng ACCA sẽ có thể từ chối hồ sơ, sau đó nhờ sự can thiệp của ACCA Việt Nam (thời gian được chấp nhận có thể kéo dài 15 ngày làm việc)
Bằng đại học - A02 Bằng đại học theo mẫu của trường sẽ được chấp nhận.  Hầu hết các bằng đại học là song ngữ (Việt - Anh), tuy nhiên nếu bằng đã lâu sẽ chỉ có tiếng Việt sẽ cần bản dịch thuật sang tiếng Anh đính kèm
Bảng điểm đại học - A03 Bảng điểm tích lũy đến lúc chuẩn bị hồ sơ, được xin tại phòng Quản lý sinh viên của trường Nếu bảng điểm bằng tiếng Việt sẽ cần dịch thuật sang tiếng Anh
Căn cước công dân - A04 Ảnh chụp 2 mặt của Căn cước, hình ảnh rõ nét và vừa vặn trên 1 ảnh, không có các khoảng trống  Dịch thuật sang tiếng Anh
Hồ sơ bao gồm 1 bản gốc và 1 bản dịch thuật 
Hộ chiếu - A05 Ảnh chụp mặt thông tin cá nhân của hộ chiếu (trang 2 và 3) trên cùng 1 ảnh, rõ nét  
Ảnh chân dung (bản mềm) - A06 Ảnh chân dung được xuất file mềm  
Các bằng cấp khác nếu có - A07

Bằng và bảng điểm của chương trình học tập liên quan

Ví dụ: CPA Việt Nam 

Nếu bằng và bảng điểm tiếng Việt sẽ cần dịch thuật sang tiếng Anh

 

Tất cả các hồ sơ tải lên website ACCA sẽ được scan/ảnh chụp và lưu thành file mềm. Trong trường hợp bạn cần sự hỗ trợ của SAPP trong quá trình mở tài khoản, bạn vui lòng gửi bản scan/ảnh chụp qua email: support@sapp.edu.vn

Nếu gặp bất kể khó khăn gì trong chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản ACCA, liên hệ ngay chúng tôi theo các kênh sau đây:

  Bộ phận trải nghiệm học viên tại SAPP
  Hotline: (+84) 971 354 969
  Email: support@sapp.edu.vn
  Link yêu cầu về dịch vụ: https://page.sapp.edu.vn/phieu-yeu-cau-dich-vu-cx


  SAPP Academy