Các thủ tục liên quan đến CFA

Hướng dẫn chuyển đổi kỳ thi CFA

Các bước chuyển đổi kỳ thi CFA

1. Quy trình tổng quan chuyển đổi kỳ thi như sau:

Truy cập vào trang chủ CFA Institute --> đăng nhập vào tài khoản -->Rút khỏi kỳ thi hiện tại--> Tiến hành đăng ký kỳ thi mới

2. Quy trình chi tiết chuyển đổi kỳ thi như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang chủ CFA Instiute https://www.cfainstitute.org/

Sau đó đăng nhập tài khoản của bạn. 

 

Bước 2: Sau khi đăng nhập vào tài khoản sẽ hiện ra màn hình như bên dưới

Ảnh chụp Màn hình 2021-01-14 lúc 11.35.43 SABạn click vào My Account

 

Bước 3: Rút khỏi kỳ thi hiện tại

Sau đó màn hình sẽ hiện ra các mục của My account. Bạn click vào CFA Program

Ảnh chụp Màn hình 2021-01-14 lúc 11.43.16 SA

Trong mục " My enrollment" sẽ xuất hiện phướng án " Defer to a Future Exam"=> Click chọn " Defer to a Future Exam"

Bước 4:Tiến hành đăng ký kỳ thi mới

Sau khi rút khỏi kỳ thi hiện tại thành công, chọn " Register Now" tiến hành đăng ký lại kỳ mới như đăng ký cho lần đầu theo các bước tại đây

*Lưu ý: phí thi sẽ chuyển thành 0.00USD nếu viện CFA cho phép ứng viên chuyển đổi miễn phí