Các thủ tục liên quan đến CFA

Hướng dẫn in ADMISSION TICKET

Cách 1: Trước 1 tháng, viện CFA sẽ gửi cho thí sinh một email với tiêu đề "  ”Admission Ticket” có ghi thông tin cá nhân. Bạn có thể check mail và in ADMISSION TICKET

Cách 2: In trên trang của CFA 

  • Bước 1: Truy cập vào tài khoản CFA, tìm kiếm trên thanh tìm kiếm “ Exam admission ticket”

v1

  • Bước 2: Chọn mục đầu tiên “CFA Exam Admission Tickets”. Trên màn hình sẽ có các bước hướng dẫn in ticket

v2

  • Bước 3: Chọn mục số 1 “ Access your Ticket”. Màn hình xuất hiện như sau:

v3

  • Bước 4: Cuối trang bấm “ I understand”, ticket sẽ hiện lên sau đó, chọn Ctrl+P để in.

Lưu ý: in trên giấy trắng chưa sử dụng

v4