Chính sách học tập

Học lại khóa học CMA tại SAPP như thế nào?

Hướng dẫn chi tiết về các điều kiện và thủ tục học lại khóa học CMA tại SAPP

Mục lục:

1. Hướng dẫn quy trình đăng ký học lại khoá học

Quy trình đăng ký học lại

Bước 1: Đọc điều kiện học lại khóa học 

Đọc quy định cụ thể về các trường hợp học lại khóa học CFA được quy định tại đây hoặc tại Phụ lục hợp đồng đào tạo của bạn đã ký với SAPP.

Bước 2: Điền thông tin vào phiếu yêu cầu đăng ký học lại.

Nếu đảm bảo đủ điều kiện đăng ký học lại, bạn vui lòng điền form tại đây, và sau đó nhấn Đăng ký.

Dịch Vụ Chăm Sóc Học Viên SAPP Academy (7)

Email xác nhận yêu cầu sẽ được gửi đến bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

Bước 3: SAPP liên hệ hỗ trợ

Bộ phận Dịch vụ của SAPP sẽ liên hệ bạn trong vòng 4 giờ làm việc để hỗ trợ yêu cầu bảo lưu của bạn (Thời gian làm việc từ 10h00 - 18h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Sau khi liên hệ, bộ phận hỗ trợ sẽ gửi bạn email thông tin lớp bạn đăng ký học lại.

Bước 4: Hoàn tất thủ tục đăng ký

Thủ tục sẽ được hoàn tất sau khi trung tâm nhận được phản hồi xác nhận đăng ký học lại của bạn qua email.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về vấn đề này hoặc bất kỳ vấn đề gì về dịch vụ và trải nghiệm tại SAPP, vui lòng liên hệ qua các kênh sau:

2. Phụ lục: Quy định về các trường hợp được học lại khoá học

Trường hợp 1: Học viên đã bảo lưu khóa học thành công

  • Học viên được học lại miễn phí ở khóa học liền kề sau khóa học đã bảo lưu hoặc theo sự sắp xếp của SAPP;
  • Nếu học viên từ chối lịch học, quyền học lại bị hủy bỏ.

Trường hợp 2: Học viên đóng cùng lúc nhiều khóa học (gói Combo)

  • Học đủ 80% khóa học cũ và tham gia đầy đủ các bài Kiểm tra theo tiến trình khóa học tại SAPP;
  • Học viên được học lại một lần duy nhất với các khóa học đã đăng ký;
  • Học viên có quyền được lựa chọn thời gian học lại phù hợp với bản thân, đăng ký học lại trước ít nhất 1 tháng.

Trường hợp 3: Học viên tham gia chương trình Cam kết chất lượng đầu ra

Học viên đủ điền kiện học lại của chương trình Cam kết chất lượng đầu ra được học lại miễn phí ở khóa học liền kề sau kỳ thi CMA đã tham dự (áp dụng với tất cả các khóa học đã đăng kí) hoặc theo nhu cầu của học viên.


Trường hợp 4:
Học viên đã hoàn thành khóa học có nhu cầu học lại 1 phần khóa học

  • Học viên được học lại miễn phí một lần tại khóa học liền kề sau khóa học đã hoàn thành;
  • Số buổi học lại không vượt quá 20% tổng số buổi của khóa học.

Trường hợp 5: Học viên đã hoàn thành khóa học có nhu cầu học lại toàn bộ khóa học

  • Học viên được học lại với học phí bằng 50% học phí của khóa học ở thời điểm học lại.