[Level 1] Equity Investments

[Tóm tắt các kiến thức quan trọng] của Reading 35: Market efficiency - Phần 2

Các vấn đề cơ bản cần chú ý khi học Reading 35 trong chương trình CFA level 1

3.      Sự bất thường về giá trên thị trường

Bất thường trên thị trường (market anomaly) xảy ra khi thay đổi về giá của một tài sản hay chứng khoán không liên quan trực tiếp đến thông tin đã có hoặc thông tin mới trên thị trường.

Ý nghĩa:

  • Trên thực tế, để thu lợi từ những bất thường về giá trên thị trường là không đơn giản. Phần đông các nhà nghiên cứu kết luận rằng những bất thường trên là kết quả của phương pháp luận chưa chính xác; nếu điều chỉnh phương pháp luận thì hầu hết bất thường đều không tồn tại. Hơn nữa, trong thị trường hiệu quả, sự phản ứng thái quá cũng như phản ứng không đủ mạnh đều có thể xảy ra. Do đó, xét một cách tương đối, thị trường vẫn hiệu quả.
  • Các bất thường không mang lại lợi nhuận ổn định lâu dài.
  • Nếu tính cả chi phí giao dịch thì lợi nhuận còn lại không đáng kể.

4.      Tài chính hành vi

4.1.    Khái niệm tài chính hành vi

Tài chính hành vi (behavioral finance) nghiên cứu hành vi cùa nhà đầu tư, đặc biệt là các thiên lệch hành vi (behavioral bias) ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Các thiên lệch này có thể giải thích cho một số bất thường về giá trên thị trường. Nhận biết các thiên lệch có thể giúp đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.

4.2.    Một số nguyên nhân dẫn đến thiên lệch hành vi