[Level 1] Ethical & Professional Standards

[Tóm tắt các kiến thức quan trọng] của Reading 59: Introduction to the Global Investment Performance Standards (GIPS)

Bài viết cung cấp cho các bạn những kiến thức quan trọng của Reading số 59

I. Lý do ra đời các Tiêu chuẩn toàn cầu về Hiệu suất Đầu tư

 • Trước đây, giới đầu tư gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa ra các so sánh dựa trên dữ liệu quá khứ về hiệu suất đầu tư. Một số phương pháp đo lường hiệu suất đã cản trở khả năng so sánh của lợi nhuận từ công ty này với công ty khác, trong khi độ chính xác và độ tin cậy của báo cáo hiệu suất về tổng thể cũng bị nhiều nhà đầu tư hoài nghi. Việc so sánh hiệu quả hoạt động đầu tư, thậm chí giữa các công ty quản lý đầu tư có đạo đức nhất, cũng là một vấn đề khó khăn. Chính vì thế, các tiêu chuẩn GIPS đã ra đời
 • Ngoài ra, một số hành động có thể gây ra những sai lệch trong việc so sánh. Điển hình là do: tài khoản đại diện (representative accounts), rủi ro thiên lệch sống sót (survivorship bias), dùng các khoảng thời gian khác nhau (varying time periods). Trong đó
  1. Tài khoản đại diện: Lựa chọn danh mục đầu tư đạt hiệu quả tốt nhất để thể hiện kết quả đầu tư tổng thể của công ty.
  2. Rủi ro thiên lệch sống sót: Báo cáo mức hiệu quả hoạt động trung bình trong quá khứ nhưng lại loại ra các danh mục đầu tư có hiệu quả đầu tư kém dấn đến phá sản
  3. Dùng các khoảng thời gian khác nhau: Báo cáo kết quả hoạt động trong khoảng thời gian đã tạo ra lợi nhuận xuất sắc hoặc vượt qua tiêu chuẩn. Dẫn đến việc so sánh với kết quả của các công ty khác trở nên khó khăn hơn.
 • Các tiêu chuẩn GIPS là một tập hợp các nguyên tắc đạo đức do người hành nghề hướng dẫn nhằm thiết lập một phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn dùng cho toàn ngành để các công ty đầu tư tuân theo khi tính toán và trình bày kết quả đầu tư của họ cho khách hàng.
 • Các tiêu chuẩn GIPS đảm bảo công bằng về sự tiếp cận thông tin giữa các nhà đầu tư và sự công bố đầy đủ về hiệu suất đầu tư. Nói cách khác, các tiêu chuẩn GIPS hướng dẫn các công ty quản lý đầu tư tránh việc công bố sai về hiệu suất và cung cấp tất cả thông tin liên quan mà khách hàng nên biết để đánh giá kết quả trong quá khứ.
II. Ai có thể tuân thủ theo GIPS
  • Bất kỳ công ty quản lý đầu tư nào cũng có thể chọn tuân thủ các tiêu chuẩn GIPS. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn GIPS là tự nguyện. Và nó cũng thường không được các cơ quan pháp luật hoặc cơ quan quản lý yêu cầu.
  • Chỉ các công ty quản lý đầu tư mới có thể tuyên bố về việc tuân thủ GIPS (claim the compliance with GIPS). Các nhà tư vấn (consultants) và một số đối tượng không thể được coi là một đối tượng tuân thủ GIPS trừ khi họ có quản lý tài sản. Họ có thể tuyên bố là công ty của họ có sử dụng GIPS (endorse GIPS) và yêu cầu chuyên viên quản lý đầu tư tuân thủ phải tuân thủ GIP. Phần mềm có thể hỗ trợ các công ty đạt được sự tuân thủ các tiêu chuẩn GIPS (ví dụ: bằng cách tính toán hiệu suất theo cách phù hợp với các yêu cầu tính toán của GIPS) không thể được coi là tuân thủ GIPS (cannot be compliant) mà chỉ là quản lý đầu tư công ty có thể tuyên bố rằng họ tuân thủ GIPS.
  • Việc tuân thủ là một quá trình toàn công ty. Một công ty chỉ có hai lựa chọn liên quan đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn GIPS:

  1. Tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn GIPS  thông qua việc sử dụng GIPS Compliance Statement (tuyên bố Tuân thủ GIPS)
  2. Không tuân thủ tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn GIPSkhông tuyên bố tuân thủ hoặc đưa ra bất kỳ tham chiếu nào liên quan đến các tiêu chuẩn GIPS.
  III. Lợi ích đến từ GIPS

  Lợi ích của GIPS
  Công ty quản lý quỹ đầu tư Nhà đầu tư
  • Đảm bảo tính đầy đủ, khách quan
  • Tham gia đấu thầu cạnh tranh
  • Tăng cường kiểm soát nội bộ
  • Dễ dàng chọn lựa các công ty quản lý quỹ
  • Tin tưởng hơn vào báo cáo của công ty tuân thủ GIPS

  Các tiêu chuẩn GIPS mang lại lợi ích cho hai nhóm chính: các công ty quản lý đầu tư các khách hàng của họ.

  • Đối với các công ty quản lý đầu tư:
   • Đảm bảo với các khách hàng rằng “hồ sơ theo dõi” mà họ báo cáo đều được trình bày đầy đủ và khách quan.
   • Cho phép các công ty tuân thủ GIPS tham gia đấu thầu cạnh tranh với các công ty tương tự khác.
   • Việc tuân thủ GIPS cũng có thể tăng cường kiểm soát nội bộ của công ty đối với các quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động của công ty khác.
  • Các nhà đầu tư có mức độ tin tưởng cao hơn vào tính khách quan của các bài báo cáo về hiệu suất của một công ty tuân thủ GIPS và có thể dễ dàng so sánh với các bài báo cáo về hiệu quả hoạt động của các công ty quản lý đầu tư khác nhau. Mặc dù các tiêu chuẩn GIPS chắc chắn không loại bỏ nhu cầu thẩm định chuyên sâu về phía nhà đầu tư, việc tuân thủ cũng nâng cao uy tín của các công ty quản lý đầu tư đã chọn để thực hiện trách nhiệm này.
  IV. Composite (tổ hợp các danh mục đầu tư)
   • Tổ hợp các danh mục đầu tư là tập hợp một hoặc nhiều danh mục đầu tư được quản lý theo nhiệm vụ, mục tiêu hoặc chiến lược đầu tư tương tự nhau.
   • Một danh mục tổng hợp phải bao gồm tất cả các danh mục đầu tư thực tế, có trả phí, tùy ý được quản lý theo cùng nhiệm vụ, mục tiêu hoặc chiến lược đầu tư
   V. Xác minh:
   • Các công ty tuyên bố tuân thủ các tiêu chuẩn GIPS chịu trách nhiệm về tuyên bố của họ và duy trì sự tuân thủ đó. Sau khi một công ty tuyên bố tuân thủ GIPS, họ có thể tự nguyện thuê một bên thứ ba độc lập để thực hiện xác minh nhằm tăng cường sự đáng tin cậy vào tuyên bố tuân thủ của công ty đó. Việc xác minh cũng có thể giúp nhóm đo lường hiệu suất của công ty hiểu biết thêm về công ty và cải thiện tính tin cậy và chất lượng của các bài cáo cáo tuân thủ của công ty.
   • Việc xác minh cần phải được thực hiện đối với toàn bộ công ty. Việc xác minh giúp trả lời những câu hỏi sau:
    • Liệu công ty đầu tư có tuân thủ tất cả các yêu cầu về việc xây dựng các tổ hợp danh mục theo các tiêu chuẩn GIPS trên phạm vi toàn công ty hay không?
    • Liệu các chính sách và thủ tục của công ty có được thiết kế để tính toán và báo cáo kết quả hoạt động theo các tiêu chuẩn GIPS hay không.
   • Việc xác minh phải được thực hiện bởi một bên thứ ba độc lập. Một công ty không thể tự thực hiện xác minh. Việc xác minh của bên thứ giúp các tuyên bố tuân thủ của một công ty trở nên đáng tin cậy hơn. Một công ty đã được xác minh có thể cung cấp cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng sự đảm bảo cao hơn về tuyên bố tuân thủ các tiêu chuẩn GIPS. Việc xác minh cũng có thể cải thiện các quy trình và thủ tục nội bộ và giúp hình ảnh của doanh nghiệp trở nên tốt hơn
   Reviewed: Cam Tu Vu