[Level 1] Ethical & Professional Standards

[Tóm tắt kiến thức quan trọng] của Reading 58: Phần 2 - Chuẩn mực số II: Integrity of capital market (Sự liêm chính của thị trường vốn)

Tóm tắt các kiến thức quan trọng liên quan đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp số II: Sự liêm chính của thị trường vốn

1. Nội dung chuẩn mực

1.1. Standard II(A) - Material Nonpublic Information (Thông tin trọng yếu chưa công bố)

Các Thành viên và Ứng viên sở hữu các thông tin trọng yếu chưa công bố có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản đầu tư không được hành động dựa trên hoặc khiến người khác hành động dựa trên các thông tin đó.

1.2. Standard II(B) - Market Manipulation (Thao túng thị trường)

Các Thành viên và Ứng viên không được tham gia vào các hành vi làm sai lệch giá hoặc thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo nhằm đánh lừa người tham gia thị trường.

2. Hệ thống kiến thức

 

3. Phân tích chuẩn mực

3.1. Standard II(A) - Material Nonpublic Information (Thông tin trọng yếu chưa công bố)

 • “Trọng yếu”: Trọng yếu là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin trong báo cáo tài chính. Thông tin được coi là trọng yếu nếu việc trình bày, công bố thông tin đó hoặc nếu thông tin đó bị nhầm lẫn, sai sót có thể ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính.
  Một số ví dụ về các thông tin tài chính được coi là trọng yếu, chẳng hạn: lợi nhuận, mua bán, sáp nhập, sản phẩm mới, ý kiến kiểm toán ngoại trừ, các rắc rối pháp lý, mức đánh giá tín dụng của doanh nghiệp ……
 • “Chưa công bố”: một thông tin được coi là chưa công bố nếu như Doanh nghiệp chưa thông qua việc công bố rộng rãi thông tin đó ra công chúng.
 • “Hành động”: các hành động được xem là vi phạm chuẩn mực bao gồm thực hiện giao dịch và xúi giục người khác thực hiện giao dịch dựa trên thông tin chưa được công bố, bất kể việc bạn có nói cho người được xúi giục về nội dung của thông tin hay không. Tất cả các hình thức giao dịch kể cả trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới một thông tin chưa được công bố đều bị nghiêm cấm.
  Ví dụ, bạn là một nhà phân tích đầu tư và có cơ hội tiếp cận với báo cáo tài chính chưa được công bố của Tập đoàn WinGroup. Bạn tuy không trực tiếp giao dịch, nhưng thông qua tài khoản ở quỹ tương hỗ (mutual fund), bạn đã thực hiện giao dịch liên quan tới cổ phiếu WinGroup, điều này cũng sẽ bị coi là vi phạm nghiêm trọng Chuẩn mực II(A).
 • Thuyết Mosaic: Thông tin về một doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin đã công bố và chưa công bố. Thông tin chưa được công bố lại chia ra thành 2 loại bao gồm thông tin trọng yếu chưa công bố và thông tin không trọng yếu chưa công bố. Hành động dựa trên các thông tin trọng yếu chưa được công bố chắc chắn vi phạm Chuẩn mực II(A).
  Tuy nhiên, giả sử nếu như có một nhà phân tích có thể thu thập được các thông tin đã được công bố và các thông tin chưa công bố nhưng không trọng yếu, phân tích và hành động dựa trên các phân tích đó, thì đây sẽ không bị coi là hành vi vi phạm.
  Ví dụ 1: Bạn là một nhà phân tích tài chính đối với ngành sản xuất đồng hồ. Qua thông tin từ người trong ngành, bạn biết rằng xu thế người dùng đang chuyển dần sang sử dụng các loại đồng hồ thông minh, đồng hồ điện tử. Đây được coi là một thông tin chưa công bố, nhưng không phải là thông tin trọng yếu.
  Ví dụ 2: Ngoài ra, theo thông tin trên báo, Công ty Orange đã vừa đầu tư một số tiền lớn vào dự án đồng hồ thông minh. Bạn đánh giá rằng cổ phiếu của Công ty Orange đang được định giá thấp hơn so với giá trị thực và đáng để đầu tư. Đây là một ví dụ điển hình cho Thuyết Mosaic.

3.2. Standard II(B) - Market Manipulation (Thao túng thị trường)

 • Một nhà đầu tư nếu hành động với ý đồ nhằm làm sai lệch giá hoặc thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, bất kể kết quả giá chứng khoán đó có tăng hay không, đều đã vi phạm Chuẩn mực II(A).
 • Hành vi có ý đồ nhằm sai lệch có thể bao gồm việc công bố các thông tin sai lệch về Doanh nghiệp, hoặc thực hiện các giao dịch ảo để tạo ra các lầm tưởng rằng chứng khoán của doanh nghiệp đó có tính thanh khoản cao.

Reviewed: Cam Tu Vu