[Level 1] Portfolio Management

Tổng quan về nội dung môn Portfolio Management - Quản lý danh mục đầu tư trong chương trình CFA level I

Bài viết giúp bạn đọc nắm được nội dung tổng quan của các kiến thức trong môn học Quản lý danh mục đầu tư của chương trình CFA Level I

I. Tổng quan về môn học

Portfolio Management là môn có trọng số điểm không cao nếu so với các môn học khác trong chương trình CFA level I. Nội dung ở level I chủ yếu bao gồm các phần giới thiệu các khái niệm cơ bản về quản lý danh mục đầu tư. Tuy nhiên, càng lên các cấp độ sau thì môn PM lại càng chiếm tỉ trọng điểm cao hơn và đặc biệt ở level III, đây là môn học đóng vai trò quan trọng nhất. Do vậy, người học nên chú tâm vào nội dung của môn này ở chương trình level I để xây dựng nền tảng cơ bản.

Quản lý danh mục đầu tư là một nghiệp vụ quan trọng trong kinh doanh chứng khoán, là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Nội dung của môn học này sẽ giúp người học có cái nhìn sâu hơn về nội dung quản trị danh mục đầu tư, từ khái niệm, ý nghĩa, quy trình, phương pháp cho đến các phương pháp phân tích cơ bản. Ngoài ra đây có thể coi là môn cập nhật nhất khi đã cập nhật thêm nội dung về Fintech – Công nghệ tài chính, thứ đang dần thay đổi bộ mặt của toàn ngành.

II. Các kiến thức và nội dung quan trọng

Tổng quan nội dung về môn quản trị danh mục đầu tư trong chương trình CFA level I:

Reading #48: Portfollo Management: An Overview

 • Giới thiệu về xây dựng danh mục đầu tư
 • Các bước trong quy trình xây dựng danh mục đầu tư
 • Các nhóm nhà đầu tư chính trên thị trường

Nội dung của Reading 48 sẽ bắt đầu giới thiệu về một quy trình xây dựng và quản lý danh mục đầu tư như sau

Các reading 49 và 50 sẽ cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản cũng như cách xác định rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng, từ đó là nền tàng cho bước Thực thi được nói đến ở Reading 51 về lên kế hoạch và xây dựng danh mục

Reading #49: Rủi ro và lợi nhuận (phần I)

 • Đặc điểm về đầu tư của các loại hình tài sản
 • Khẩu vị rủi ro và lựa chọn danh mục đầu tư
 • Rủi ro của danh mục đầu tư
 • Đường cận biên hiệu quả và danh mục đầu tư tối ưu

Reading #50: Rủi ro và lợi nhuận (phần II)

 • Lý thuyết về nguồn vốn thị trường
 • Rủi ro định giá và cách tính lợi nhuận kỳ vọng
 • Mô hình định giá tài sản vốn
 • Đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư

Reading #51: Các khái niệm cơ bản về lên kế hoạch và xây dựng danh mục đầu tư

 • Lên kế hoạch cho danh mục đầu tư
 • Xây dựng danh mục đầu tư

Reading 53 sẽ cho ta cái nhìn chi tiết hơn về quy trình quản trị rủi ro và thực tế quản trị rủi ro trong một doanh nghiệp sau khi áp dụng quy trình quản trị danh mục được giới thiệu trong Reading 48.

Reading #53: Giới thiệu về quản trị rủi ro

 • Quy trình quản trị rủi ro
 • Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp
 • Nhận diện rủi ro
 • Đo lương và thay đổi rủi ro

Reading #54: Phân tích kĩ thuật

 • Định nghĩa và quy mô
 • Công ty cụ phân tích kĩ thuật
 • Chu kỳ và phân tích liên thị trường

Reading #55: Công nghệ tài chính

 • Dữ liệu lớn
 • Trí tuệ nhân tạo và học máy
 • Khoa học dữ liệu
 • Ứng dụng của công nghệ tài chính vào thực tế
 • Công nghệ sổ cái phân kỳ
III. Chiến lược ôn thi đối với môn Portfolio Management

Như đã đề cập trước đó, PM không phải là môn có tỉ trọng điểm cao ở chương trình CFA level I, mà đây được coi là môn nhằm xây dựng nền tảng cho các nội dung chuyên sâu hơn ở level II và level III.
Tập trung vào các khái niệm

Do PM ở chương trình CFA level 1 là môn học cơ bản để chuẩn bị cho các cấp độ cao hơn, nên rất nhiều khái niệm được giới thiệu ở đây.

Các chủ đề, khái niệm thường được thi vào bao gồm:

 • IPS
 • Giới hạn đầu tư
 • Các loại rủi ro
 • Các nhóm tài sản đầu tư

Nắm vững kiến thức về các "đường"

Trong nội dung môn PM có một số các đường đồ thị rất quan trọng cho các bài tập tính toán và sẽ được phát triển sâu hơn ở các cấp độ tiếp theo, đây được coi là "testable material" đối với chương trình CFA level. 

Các câu hỏi về "đường" trong CFA level 1 xoay quanh các đường CAL, CML, SML và mô hình CAPM và sự tương quan giữa chúng, chẳng hạn như sử dụng đường SML trong việc tính toán CAPM, cách tính ra đường SML từ đường CML ...

Tính toán, tính toán và tính toán

Người học nên tập trung vào các dạng bài tập tính toán điển hình của Reading 52 và 53. Chúng tôi đã có một bài viết riêng tổng hợp các dạng bài tập điển hình và cách giải trên knowledge base của SAPP Academy.

Các dạng bài tập điển hình của chương trình PM CFA level 1:

 • Tính toán rủi ro, lợi nhuận
 • So sánh lợi nhuận/rủi ro kỳ vọng
 • Tính toán các tỉ số rủi ro: variance, covariance, standard deviation, beta

Các dạng bài tập của môn PM không nhiều, do vậy tập trung làm các bài tập vận dụng trong sách Curriculum là ưu tiên hàng đầu.

Thứ tự học tập
Các công thức được sử dụng trong nội dung môn PM hầu hết đều dựa trên nền tảng của môn Quantitative methods, do vậy chúng tôi khuyến nghị không nên học Portfolio Management quá sớm.

Author: Son Dao