Tài liệu Pre CFA level 1

[Tips] - Thứ tự học tập các môn CFA

Chia sẻ về thứ tự học tập các môn CFA

Thứ tự học tập được đề xuất cho các môn học CFA Level 1
Cấu trúc học dưới đây đã được thống kê bởi hơn 34.000 thí sinh dự thi CFA trong hơn
16 năm qua.

image-png-Aug-26-2020-04-39-46-15-PM

1. Thứ 1: Phương pháp phân tích định lượng (Session 2)

  • Phương pháp phân tích định lượng là môn học nền tảng trọng tâm của giáo trình
   CFA Level 1. Môn học bao gồm các khái niệm như Giá trị Thời gian của Tiền, Giá trị
   Hiện tại & Tương lai và Dòng tiền niên kim. Hiểu biết vững chắc về các chủ đề này,
   bạn sẽ có lợi thế rất nhiều trong các lĩnh vực như Định giá tài sản và Quản lý danh
   mục đầu tư.
  • Trong suốt quá trình học tập môn Phương pháp phân tích định lượng, bạn sẽ phải
   sử dụng rất thành thạo máy tính chính thức dành cho CFA - BA II Plus của Texas. Mời
   bạn đọc thêm hướng dẫn về cách sử dụng máy tính tài chính BA II Plus.

2. Thứ 2: Phân tích báo cáo tài chính (Session 6-9)

Thông qua việc hiểu và nắm được sự tương tác qua lại của Bảng cân đối kế toán,
Báo cáo thu nhập và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong Báo cáo tài chính, Session 7
đặc biệt hữu ích nếu bạn không phải là một người có nền tảng về kế toán.
Với môn học này, bạn sẽ tập trung vào các loại tài sản và nợ phải trả mà thường dễ
bị ảnh hưởng bởi các chính sách và ước tính kế toán thay thế. Là một nhà phân tích,
khả năng hiểu được các số liệu và phân tích tình hình tài chính của công ty là rất
quan trọng. Do vậy, đây là một phần trọng tâm mà bạn không thể không chú ý khi
bắt tay vào học môn Phân tích báo cáo tài chính. Các chủ đề được đề cập trong
môn học này bao gồm: Phương pháp tính giá hàng tồn kho (LIFO/FIFO), Chi phí
khấu hao, Tài sản cố định vô hình, Chi phí thuế thu nhập hoãn lại, Kế toán cho thuê
và Kế toán trái phiếu

3. Thứ 3: Các lớp tài sản (Session 14-19)

Với vô số các loại tài sản được đề cập trong giáo trình, đây là thứ tự các môn học lần
lượt mà bạn nên cân nhắc thực hiện:

  • Chứng khoán nợ (Session 16 và 17): Khi đã nắm vững khái niệm Giá trị Thời gian
   của tiền trong môn học Phương pháp phân tích định lượng (Session 2), bạn sẽ
   nhanh chóng hiểu các chủ đề được đề cập đến trong môn học này.
  • Chứng khoán vốn (Session 15 và 14): Session 15 tập trung vào phân tích, định giá
   và các đặc điểm của chứng khoán vốn. Một lần nữa, kiến thức về Giá trị Thời gian
   của Tiền sẽ chứng minh được lợi ích khi bạn có thể nhanh chóng chuyển từ sự hiểu
   biết về chứng khoán vốn sang định giá vốn tự có. Với nền tảng kiến thức vững chắc
   về chứng khoán vốn trong Session 15, bạn có thể chuyển qua Session 14 và các
   chủ đề trong Session này một cách dễ dàng.
  • Đầu tư thay thế (Session 19): Đây là môn học tương đối dễ và đôi khi bạn thường
   chủ quan. Bất động sản và Vốn chủ sở hữu có thể coi là chủ đề xuyên suốt trong
   môn học này. Đây là một chủ đề không quá phức tạp, nhưng khi nó chiếm đến 3%
   tổng điểm trong bài thi CFA, thì việc giành trọn vẹn 3% này có thể tạo ra sự khác
   biệt đáng kể cho điểm thi chung của bạn!
  • Công cụ phái sinh (Session 18): Khi xây dựng khung khái niệm để hiểu về Chứng
   khoán phái sinh cơ bản, Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng tương lai, Quyền chọn mua
   hoặc bán và Hợp đồng hoán đổi, Session 17 sẽ bảo đảm bạn có đủ khả năng để
   hiểu một cách cặn kẽ về sự khác biệt giữa các công cụ tài chính này

4. Thứ 4: Tài chính doanh nghiệp (Session 10-11)

Mặc dù môn học này có phần trùng lặp với phần kế toán đã trình bày ở trên,
nhưng điểm đáng chú ý ở đây là bạn sẽ được chuyên sâu hơn về các Kỹ thuật phân
tích tài chính, cũng như Giá trị hiện tại ròng và Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ trong các
phương pháp định lượng. Chủ đề về ngân sách Chi phí vốn và các biện pháp đòn
bẩy là nền tảng của bài học.
Quản trị doanh nghiệp cũng là một phần bài học trong chủ đề này, và chắc chắn
là một trong những điều cần được nghiên cứu kỹ hơn đối với kỳ thi.

5. Thứ 5: Phương pháp phân tích định lượng (Session 3)

Quay trở lại với Phương pháp phân tích định lượng, phần học này thường được
xem là một trong những chủ đề khó của giáo trình. Nó giới thiệu các khái niệm
như mẫu và ước tính cũng như giả thuyết, bạn nên lưu ý rằng khó khăn trong việc
hiểu các chủ đề này có thể làm chậm tiến độ học của bạn. Do đó, bạn nên xây
dựng một khoảng thời gian thích hợp để giải quyết phần học này

6. Thứ 6: Quản lý danh mục đầu tư (Session 12-13)

Việc lập kế hoạch danh mục đầu tư và quá trình xây dựng nó là những chủ đề quan
trọng trong phần học này. Ngoài ra, các khái niệm thống kê như độ lệch chuẩn
được áp dụng trong Quản lý danh mục đầu tư cũng được đề cập đến trong phần
học này

7. Thứ 7: Kinh tế học (Session 4-5)

Kinh tế học bao gồm 3 lĩnh vực chính và cần có nhiều thời gian để vượt qua:

  • Phân tích kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô (Session 4): Đặc biệt quan trọng nếu bạn
   chưa quen với lĩnh vực kinh tế học, phần này giới thiệu cho bạn các khái niệm cơ
   bản về cung và cầu. Khi bạn đã nắm bắt được những khái niệm trên, bạn có thể mở
   rộng kiến thức của mình để chuyển sang phần sản lượng và những chi phí phát
   sinh của doanh nghiệp như chi phí cố định, chi phí biến đổi và lợi nhuận biên.
   Phần học cũng bao gồm các khái niệm kinh tế vĩ mô cơ bản, bắt đầu bằng việc
   phân tích tổng cầu, cung và sản lượng kết hợp với đo lường tăng trưởng kinh tế.
   Chuyển sang các chu kỳ kinh doanh ở các nền kinh tế khác nhau, phần này kết
   thúc với cái nhìn về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ như một nền tảng để
   giảm thiểu hoạt động kinh tế.
  • Chính sách tiền tệ và tài chính, thương mại quốc tế và tỷ giá hối đoái (Session 5):
   Phần này giải thích dòng chảy của hàng hóa và dịch vụ, vốn vật chất hữu hình và
   tài chính giữa các quốc gia. Nó cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan về các
   nguyên tắc cơ bản của thị trường tiền tệ.

8. Cuối cùng: Tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp (Session 1)

Đây là một chủ đề quan trọng nhưng không hề dễ dàng trong số các môn học CFA,
vì vậy đừng để đến tuần cuối cùng mới học nó. Lý tưởng nhất là bạn nên dành từ
nửa tháng đến một tháng trước khi thi để tập trung xem xét các vấn đề trong môn
học này. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu và nắm rất rõ các quy tắc và tiêu chuẩn đạo
đức nghề nghiệp - các tình huống trong chương trình CFA sẽ cho phép bạn đưa
các quy ước này vào bối cảnh thực tế. Các câu hỏi sẽ dựa trên thực tế để đảm bảo
bạn có thể áp dụng các quy tắc nêu trên cho các tình huống giả định cụ thể.