Tài liệu Pre CFA level 1

[Fixed Income]

Môn học này nhằm mục đích giới thiệu cho bạn các khái niệm cơ bản về chứng khoán Thu
nhập cố định có sẵn trên thị trường và cách chúng được định giá. Các chủ đề giúp tạo ra một
nền tảng mà sau đó bạn có thể xây dựng trong nghề nghiệp tương lai. Các khái niệm được thảo
luận đặc biệt quan trọng đối với những người khao khát được tham gia Quản lý danh mục đầu
tư thu nhập cố định - tín dụng, vĩ mô hoặc các hoạt động khác

1. Basic features of a bond – đặc điểm cơ bản của trái phiếu

  • The issuer of the bond (chủ thể phát hành): doanh nghiệp, chính phủ…
  • The maturity date (ngày đáo hạn): ngày mà người phát hành trả 1 khoản tiền
   bằng mệnh giá trái phiếu cho nhà đầu tư.
  • The par value (mệnh giá): số tiền mà nhà đầu tư nhận được vào ngày đáo hạn.
  • Coupon rate (tỷ lệ coupon): dùng để xác định lượng tiền mỗi kỳ nhà đầu tư
   nhận được.
  • Currency (tiền tệ): đơn vị của lượng tiền mà nhà đầu tư nhận được khi nắm giữ
   trái phiếu
  • Frequency (số lần trả tiền)

2. Bond Issuers – Những đối tượng phát hành trái phiếu

  • Corporations: thường được chia thành các công ty tài chính và các công ty
   không hoạt động trong lĩnh vực tài chính.
  • Sovereign national governments: các cơ quan chính phủ của một quốc gia,
   một ví dụ điển hình như trái phiếu do chính phủ Mỹ phát hành.
  • Non-sovereign governments: những cơ quan đứng đầu một bang, thành
   phố nào đó, ví dụ như bang California, thành phố Toronto
  • Quasi-government entities: những cơ quan độc lập với chính phủ, ví dụ như:Fannie Mae - Quỹ Thế chấp Nhà ở Quốc gia Liên bang
  • Supranational entities: là những tổ chức hoạt động toàn cấu, một số ví dụ
   như: IMF – quỹ tiền tệ quốc tế.

3. Phát hành trái phiếu trên thị trường sơ cấp

Những công việc của ngân hàng đầu tư khi hỗ trợ phát hành trái phiếu:

  • Xác định khoản tiền cần huy động.
  • Thiết lập các đặc tính của chứng khoán nợ.
  • Lập khế ước trái phiếu.
  • Nêu tên bên nhận ủy thác trái phiếu.
  • Đăng ký phát hành với cơ quan quản lý.
  • Đánh giá lượng cầu và định giá trái phiếu
  • Bán trái phiếu.

4. Relationships between the Bond Price and Bond Characteristics – Mối quan hệ
giữa giá trái phiếu và các đặc tính khác của trái phiếu

  • The inverse eff­ect: Giá trái phiếu tỷ lệ nghịch với tỷ lệ chiết khấu thị trường.
   Khi tỷ lệ chiết khấu thị trường tăng, giá trái phiếu giảm.
  • The convexity e­ffect: Cùng với một tỷ lệ coupon và thời gian đáo hạn, mức
   thay đổi (tính theo giá trị tuyệt đối) cao hơn khi tỷ lệ chiết khấu thị trường tăng
   so với khi tỷ lệ chiết khấu thị trường giảm.
  • The coupon eff­ect: Cùng với một thời gian đáo hạn, khi tỷ lệ chiết khấu thị
   trường thay đổi một lượng, giá của trái phiếu có lãi suất coupon thấp hơn sẽ
   thay đổi nhiều hơn so với giá của trái phiếu có lãi suất coupon cao hơn.
  • The maturity e­ffect: Cùng với một mức lãi suất coupon, mức thay đổi về giá
   của trái phiếu nào có kỳ hạn dài hơn sẽ nhiều hơn so với mức thay đổi về giá
   của trái phiếu có kỳ hạn thấp hơn.

5. Ôn thi Fixed Income

Tài liệu ôn thi

CFA Program Curriculum Ebook Information là một tài liệu học tập tốt cho môn Fixed
Income. Tủ sách Wiley Study Guide cũng cung cấp sách cho việc tự học CFA hiệu quả,
với chi phí cho Level 1 là $235. Wiley sẽ trở nên ngắn gọn và hữu ích nếu bạn đã đọc
giáo trình của CFA hoặc có một số nền tảng về Fixed Income.
Đối với giáo trình Kaplan Schweser Notes, một số người thấy các ghi chú khó hiểu và
không hữu ích, nhưng các video Kaplan khá hay.

6. Checklist ôn thi Fixed Income hiệu quả

  • Hiểu rõ khái niệm cơ bản: Nếu bạn hiểu về thời kỳ đáo hạn (duration) thì phần còn
   lại của tài liệu về thu nhập cố định kết hợp với nhau khá dễ dàng vì nó dựa trên các
   khái niệm tương tự
  • Kiểm tra các nguồn tài liệu khác nếu bạn gặp khó khăn: Không có tài liệu nào là
   độc quyền CFA. Nếu thật khó để hiểu những kiến thức từ sách giáo khoa, hãy xem
   Youtube, Khan Academy và sách thu nhập cố định. Tìm kiếm và đọc những gì bạn
   có thể tìm thấy.
  • Tiết kiệm đủ thời gian, năng lượng và tâm thế tươi mới cho việc nghiên cứu Fixed
   Income của bạn: Giống như nhiều chủ đề trong kỳ thi, bạn phải phân bổ đủ thời
   gian để đọc một số chương nhất định vài lần. Khi bạn thực hiện điều đó, bạn sẽ bắt
   đầu thấy logic đằng sau Quyền chọn mua (Call option), Quyền chọn bán (Put
   option), Khoản chênh lệch điều chỉnh theo quyền chọn (OAS), Chênh lệch biến
   động bằng 0 (Z-spread) và mức chênh lệch danh nghĩa (Nominal Spread),... SAPP
   cũng có lời khuyên là bạn nên tiết kiệm thời gian học tập chất lượng cho việc ôn
   tập môn Fixed Income của bạn bởi môn này nặng và bạn phải học với một tâm thế
   sẵn sàng.

7. Một vài lưu ý cho việc học và thi môn Fixed Income

Đây là một môn học nặng và khó. Bạn sẽ phải hiểu các tính chất cơ bản của chứng
khoán có thu nhập cố định, và cách để đánh giá rủi ro của chúng. Trái phiếu là khái
niệm đầu tiên được đề cập, cùng với đó là phân tích tín dụng của doanh nghiệp.
Tiếp sau đó là những chứng khoán có cấu trúc phức tạp và tinh vi hơn như nghĩa
vụ nợ thế chấp (collateral debt obligation – CDO) hay chứng khoán thế chấp bằng
tài sản (asset backed security – ABS).

Lưu ý: Hai khái niệm Duration và Convexity là những thứ bạn PHẢI hiểu và nắm
trong lòng bàn tay ở môn này.